نظر سنجي از داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودي دوره دکتري (نيمه متمرکز)
توضيحات‌‌
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • براي جستجوي نام و نام خانوادگي قسمتي از نام و نام خانوادگي کافي مي باشد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :کد ملي
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2019 Sanjesh Organization, All Right Reserved