کارت شرکت در آزمون رشته كتابت و نگارگري در آزمون سراسري سال 1399
توضيحات
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • براي جستجوي نام و نام خانوادگي قسمتي از نام و نام خانوادگي کافي مي باشد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  * :شماره پرونده
  *
  :شماره پرونده
  :نام خانوادگي
   *
  :نام
  *
  :شماره شناسنامه
  *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات کارت اعتباري
  *
  :شماره پرونده
   *
  :سريال ثبت نام
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  مخصوص داوطلباني که داراي کد نقص پرداخت مي باشند
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره صندلي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved