کارنامه آزمون پرديس دکتري سال 1393
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • هرگونه نقل و انتقال پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي دکتري در حيطه وظايف اين سازمان نيست. لذا در اين خصوص درخواستهاي داوطلبان قابل بررسي نخواهد بود
 • روش دوم : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي و شماره پرونده
  *   :شماره پرونده
  *  
  :نام خانوادگي
   *  
  :نام
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره شناسنامه
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved