کارنامه نهايي آزمون دکتري سال 98
توضيحات
 • براي مشاهده اعلان نتيجه خود مي توانيد از يكي از دو روش پايين استفاده كنيد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي و مشخصات فردي
  *
  شماره داوطلبي:
  *
  نام خانوادگي:
  *
  نام:
  *
  شماره شناسنامه:
   *
  سال تولد :
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و مشخصات فردي
  *
  شماره پرونده:
  *
  نام خانوادگي:
  * 
  نام:
  *
  شماره شناسنامه:
   *
  سال تولد:
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved