کارنامه اعلام نتايج مرحله اول آزمون سراسري سال 1399
توضيحات
 • جهت مشاهده نتايج خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • در صورت هر گونه سوال ؛ لازم است حداکثر تا تاريخ99/07/5از طريق سيستم اينترنتي ارسال درخواست اقدام نماييد . بديهي است به درخواستهايي که پس از مهلت تعيين شده يا روشهاي ديگر ارسال شود هيچگونه پاسخي داده نخواهد شد.
 • کيبورد خود را از حالت انگليسي تغيير ندهيد
 • روش سوم
  *
  : شماره پرونده
   * 
  :شماره سريال
  * 
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي
   
  روش دوم
  *
  : شماره پرونده
   *
  :کد رهگيري
  * 
  :شماره شناسنامه
   *
  كد امنيتي
  روش اول
  *
  :شماره داوطلبي
  *
  :شماره شناسنامه
  13*
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved